04933 262262 (30 Lines)

menu
 • Nalakath Shaik Ahammed Haji

  Founder


 • N Muhammedali

  Managing Partner

 • N Abdul Rasheed

  Managing Partner

 • Dr. K.A.Seethi

  Medical Superintendent


 • Saithumuhammed V.M

  Administrator

 • Ramdas

  Assistant Administrator

 • N Abdul Basheer

  Finance Officer